Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 14:58

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Valné zhromaždenie 2018

Predstavenstvo Slovenskej komory stavebných inžinierov, so sídlom Mýtna 29,       811 07 Bratislava, IČO 30779022, zapísanej v Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, (ďalej aj ako „SKSI“) zvoláva v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a článku 20 odsek (2) platného Štatútu Slovenskej komory stavebných inžinierov

VALNÉ ZHROMAŽDENIE Slovenskej komory stavebných inžinierov,

ktoré sa bude konať dňa 26. mája 2018 o 9:00 hod.

v Aule akademika Bellu (B-101), Stavebnej fakulty STU v Bratislave,

Radlinského 11, 813 68 Bratislava (vstup do budovy z ulice Imricha Karvaša)

SPRIEVODNÝ LIST

POZVÁNKA A PROGRAM

SPLNOMOCNENIE

 Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';