Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 14:11

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Ocenili sme najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu

Cenu za najlepšiu diplomovú prácu si v 7. ročníku Inžinierskej ceny 2017 odniesol Ing. Erik Sianta za projekt pre realizáciu stavby filmového štúdia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu sa uskutočnilo na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

„Máme kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny 2017. „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre budúci výkon svojej profesie,“ doplnil V. Benko.

Cieľom celoštátnej súťaže o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku je podpora zvyšovania kvality týchto prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov technických univerzít. V budúcnosti by sme preto ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ hovorí prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž organizuje.

Výsledky Inžinierskej ceny 2017

Technické fakulty z celého Slovenska prihlásili do 7. ročníka Inžinierskej ceny dovedna 16 diplomových prác, ktoré boli obhájené v akademickom roku 2016/2017. Všetky práce posudzovala a hodnotila porota, zložená z odborníkov z praxe. U predložených prác sa hodnotilo najmä splnenie nasledujúcich kritérií:

– originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,

– tvorivý prístup k riešenému problému,

– komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Juraj Nagy, PhD.

Prvenstvo napokon získal Ing. Erik Sianta (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) za návrh filmového štúdia. Porota udelila, okrem hlavnej ceny, aj tri čestné uznania bez uvedenia poradia.

Odovzdávanie Inžinierskej ceny 2017 bolo spojené s prezentáciou diplomových prác ocenených študentov a vernisážou výstavy najlepších diplomových a bakalárskych prác.

 

Odborná porota Inžinierskej ceny 2017

Ing. Juraj Nagy, PhD. – predseda poroty

Ing. Veronika Tokárová

Ing. Vladimír Vránsky

Ing. Vladimír Hanzel

Ing. Karol Dobosz


HLAVNÁ CENA

Filmové štúdio

Ing. Erik Sianta

Vedúca diplomovej práce: Ing. Andrea Vargová, PhD.

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

 

ČESTNÉ UZNANIA

 Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor

Ing. Peter Michálek

Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

 

Biely Mlyn

Ing. Jakub Gendiar

Vedúci diplomovej práce: Ing. Erik Jakeš, PhD.

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

 

Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku

Ing. Tomáš Nemčovič

Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatikyPrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';