Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 14:56

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo

jún 2016, Stavebná fakutla Technickej univerzity v Košiciach, Vsokoškolsá 4, 042 00 Košice

Stavebná fakutla Technickej univerzity v Košiciach

otvára kurz
Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo

Predpokladaný začiatok výučby:

 jún 2016

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Stavebníctvo.

Program kurzu:

 • Základy súdneho znalectva
 • Základy práva
 • Metodika znaleckého posudku
 • Pozemné stavby
 • Stavebný materiál
 • Príprava a realizácia stavieb
 • Dopravné stavby
 • Projektovanie v stavebníctve
 • Vodohospodárske stavby
 • Stavebná fyzika – Tepelná ochrana budov
 • Stavebná fyzika – Akustika, Osvetlenie
 • Mechanika zemín a zakladanie
 • Statika stavieb
 • Teória ohodnocovania nehnuteľností
 • Odhad hodnoty nehnuteľností
 • Stanovenie hodnoty podnikov
 • Oceňovanie nehnuteľností – staršie cenové predpisy
 • Oceňovanie nehnuteľností – zahraničné metodiky
 • Poruchy stavieb
 • Odhad hodnoty stavebných prác
 • Líniové vedenia a rozvody
 • Výpočtová technika v znaleckej činnosti
 • Stavebný zákon
 • Environmentálne hodnotenie budov
 • Kataster nehnuteľností
 • Záverečná práca

 

Cieľová skupina:

Uchádzači o vykonávanie znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo

Účastnícky poplatok za kurz:

2.400 €

Pre záujemcov o vzdelávanie z radov členov SKSI poskytujeme zľavu 10%.

Účastnícky poplatok zahŕňa: DPH,  náklady na lektorské a organizačné zabezpečenie kurzu, náklady na študijné materiály a záverečnú skúšku.

Kontaktná osoba:

Ing. Pavlina Kvočáková, tel.: 055/6024112,  pavlina.kvocakova@tuke.sk
Podrobnejšie informácie o kurze nájdete v   »  I n f o r m a č n o m    l i s t e  «

»  Z á v ä z n á   p r i h l á š k a  «   


Zdroj:
Stavebná fakulta TUKEPrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';