Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 24.02.2020, 10:24

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Ostatné podujatia

Kurz špecializovaného vzdelávania pre ZNALCOV V ODBORE STAVEBNÍCTVO

marec / apríl 2016, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava


Ústav súdneho znalectva SvF STU v Bratislave
plánuje v krátkom čase (marec /apríl 2016) otvoriť nový, v poradí už 12. kurz špecializovaného vzdelávania pre znalcov v odbore Stavebníctvo.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č. 0473/2014/84/1. Štúdium je určené pre absolventov Stavebnej fakulty resp. Fakulty architektúry s minimálne 5 – ročnou praxou v odbore stavebníctvo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z povinných príloh k žiadosti o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

V priebehu štúdia si študent sám zvolí, v ktorom znaleckom odvetví (odvetviach) sa chce stať súdnym znalcom. V súčasnosti je znalecký odbor 37 00 00 Stavebníctvo členený v zmysle Prílohy č. 3 k Inštrukcii MSSR č. 7/2009 na 13 znaleckých odvetví:

1. Pozemné stavby
2. Dopravné stavby
3. Vodohospodárske stavby
4. Banské stavby
5. Líniové vedenia a rozvody
6. Stavebná fyzika
7. Statika stavieb
8. Projektovanie v stavebníctve
9. Odhad hodnoty nehnuteľností
10. Odhad hodnoty stavebných prác
11. Stavebný materiál
12. Stavebné konštrukcie
13. Poruchy stavieb

V prípade záujmu o štúdium je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku na štúdium spolu s povinnými prílohami a následne uhradiť poplatok za vzdelávanie.

ZĽAVA pre členov SKSI vo výške 15% z poplatku za vzdelávanie!

Formulár prihlášky si môžete stiahnuť z webovej stránky www.usz.sk.Kontaktná osoba:
Ing. Silvia Gregušová, PhD.
e-mail: silvia.gregusova@stuba.sk
tel.: 02/592 74 712 

 

Zdroj:  Ústav súdneho znalectva SvF STU v BratislavePrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';