Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 25.09.2020, 14:13

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Konferencia STAVEBNÉ ÚRADY 2015

Slovenská komora stavebných inžinierov
ako organizátor konferencie

Vás pozýva na každoročnú     

konferenciu STAVEBNÉ ÚRADY 2015,

ktorá sa uskutoční

v dňoch 11. až 13. novembra 2015
v zámockom hoteli The Grand VígľašZáštitu nad konferenciou prevzalo: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

       

Partnerom konferencie je spoločnosť: GEODETICCA, s.r.o.   POZVÁNKA na stiahnutie: tu


Pozvaní hostia:
-  Ing. Ján Počiatek, minister MDVRR SR
-  Ing. Mgr. František Palko, PhD., štátny tajomník MDVRR SR
-  Ing. Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a starosta obce Štrba 
-  JUDr. Ivo Nesrovnal, prezident Únie miest Slovenska
-  Ing. Zsolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
-  Ing. Tibor Németh, generálny riaditeľ sekcie výstavby MDVRR SR


PROGRAM KONFERENCIE (zmena programu vyhradená):

Streda 11. novembra 2015

14:00    Otvorenie konferencie – Vladimír Benko
              Príhovory hostí – František Palko (MDVRR SR), Milan Muška (ZMOS), Zsolt Lukáč (ZSPS),
                                     Tibor Németh (MDVRR SR), Róbert Záchenský (starosta Vígľaša)

14:30 – 15:00    Stavebné výrobky a energetická hospodárnosť budov - Ing. Alena Ohradzanská,                         riaditeľka odboru stavebníctva MDVRR SR
15:00 – 15:45    Nové predpisy súvisiace so zatepľovaním obvodových plášťov pri obnove budov
                        - prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka TSÚS, n.o.
15:45 - 16:45    Telekomunikačné stavby – zástupcovia Slovak Telekom, a.s.    
16:45- 17:00    Prezentácia partnera konferencie spoločnosti Geodeticca, s.r.o.

18:00               Večera
19:30                   Prehliadka zámku

Štvrtok 12. novembra 2015

09:00 - 09:30    Nová legislatíva súvisiaca so stavebným zákonom – Ing. Zuzana Kovácsová,MDVRR SR
09:30 - 10:30    Reklamné stavby – Mgr. Slavomíra Salajová, MDVRR SR
10:30 - 11:00  
 Inšpektorát práce Banská Bystrica – Ing. František Košč, hlavný inšpektor práce
                       Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici  
                       - pplk. Ing. Miroslav Podhradský, vedúci oddelenia Požiarnej prevencie,
                       npor. Ing. Ján Kulfas

11:00 – 11:30   
Aplikácia správneho poriadku - JUDr. Maroš Piľa, MPA, MDVRR SR
11:30 – 12:00    Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) – doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.,
                       FA STU Bratislava

12:00                 Obed

14:00 - 14:30    Aplikácia stavebného zákona  - Ing. Viera Rajprichová, PhD.,
                       riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy MDVRR SR

14:30 - 15:00    Autorsko-právna ochrana architektonických diel  - JUDr. Lucia Falbová,
                       členka Autorizačnej komisie SKSI

15:00 - 15:45    Aplikácia zákona č.138/1992 Zb. v praxi (používanie pečiatok) - Ing. Otto Tokár,
                       člen Predstavenstva SKSI     
15:45 - 16:00    Nový Informačný portál SKSI – Ing. Viliam Hrubovčák, člen Predstavenstva SKSI
16:00 - 16:30    Vyhradené technické zariadenia
 - Ing. Ladislav Lehocký,člen Autorizačnej komisie SKSI   
16:30 - 17:00    Bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb –  prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,         
                       predseda SKSI   
17:00 - 18:00     Konzultácie SKSI a MDVRR SR pre účastníkov konferencie

19:00               Slávnostná večera a spoločenský večer

Piatok 13. novembra 2015

09:30 – 11:00   Panelová diskusia a konzultácie MDVRR SR k prerokovaným okruhom
11:00                 Záver konferencie

12:00              Obed

FOTO z konferencie: tuPRIHLÁSIŤ sa NA KONFERENCIU je možné on-line v predĺženom termíne do 06. 11. 2015 cez:
prihlasovací formulár

V prípade, že sa Vám nepodarilo prihlásiť sa cez "Prihlasovací formulár" (systém môže mať dočasný výpadok), prosíme Vás o prihlásenie sa zaslaním e-mailu na adresu: olsakovska@sksi.sk
Do mailu uveďte: Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, vysielajúcu organizáciu, fakturačné údaje.
Potvrdenie a prípadné ďalšie informácie Vám zašleme začiatkom budúceho týždňa.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kapacita konferenčných ako aj ubytovacích priestorov je obmedzená, preto Vám odporúčame v prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na tomto podujatí, prihlásiť sa v čo najskoršom termíne.

Účastnícky poplatok na konferenciu:
65 € pre verejnú správu na osobu
290 € pre súkromný sektor na osobu
65 € pre členov SKSI na osobu

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, obedy a večere počas pobytu a občerstvenie počas konferencie, spoločenský program.
  
Špeciálne požiadavky na stravu nám prosíme nahláste v rámci prihlasovacieho formuláru na konferenciu.UBYTOVANIE si zabezpečuje každý účastník individuálne zaslaním rezervačného e-mailu na adresu:
recepcia@grandviglas.com

Do rezervačného mailu prosíme uveďte:

- heslo do predmetu mailu "konferencia STAVEBNÉ ÚRADY 2015"
- termín rezervácie ubytovania -
počet nocí v termíne od 11. do 13. 11. 2015, streda až piatok)
-
mená spolubývajúcich (ubytovanie je v priestranných luxusných dvojlôžkových izbách, niektoré izby s možnosťou oddelených lôžok a s možnosťou vytvorenia trojlôžkovej izby)
- v prípade, že pricestujete vlakom a máte záujem o zabezpečenie odvozu z vlakovej stanice do hotela, prosíme kontaktovať a priamo sa dohodnúť s recepciou hotela

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu počtu lôžok Vám odporúčame skorú rezerváciu. Uprednostená bude rezervácia s plnou obsadenosťou dvojlôžkových izieb (resp. 3-lôžkových), z toho dôvodu Vás prosíme, keby ste sa vzájomne informovali so svojimi kolegami a známymi a využili tak možnosť spoločnej rezervácie 2- alebo 3-lôžkovej izby).

Cena ubytovania: 50 € osobu/noc pri plne obsadenej izbe (2 osoby) (30 € osobu/noc/prístelka).
Cena ubytovania zahŕňa: ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc (pri plne obsadenej izbe) vrátane raňajok, návšteva wellness (masáže a použitie minibaru nie sú zahrnuté v cene ubytovania). 

Platba za ubytovanie je možná v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v mieste ubytovania.
Ubytovanie je možné od 11.00 v závislosti od aktuálnej situácie (informujte sa priamo na recepcii).   

Podrobnejšie informácie o vybavenosti a službách hotela nájdete na stránke: http://www.grandviglas.com/
HOTEL THE GRAND VÍGĽAŠ
Vígľaš č. 602
962 02 Vígľaš
Tel +421 45 52 45 795
Tel +421 45 52 45 796
Mob +421 904 994 499
recepcia@grandviglas.com

V prípade plnej obsadenosti hotela The Grand Vígľaš bude účastníkom poskytnuté náhradné ubytovanie v blízko situovanom modernom penzióne Masarykov dvor***, so zabezpečením stravovania v hoteli The Grand Vígľaš.Veríme, že informácie a nové poznatky získané na konferencii Stavebné úrady 2015 budú pre vás prínosom a inšpiráciou pri vykonávaní pracovných povinností.

Tešíme sa na naše spoločné stretnutie.

Vladimír Benko
predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov


Kontaktná osoba za SKSI
:
Ing. Mária Olšakovská
Tel.: 02/5244 4094
Fax: 02/5244 4093
e-mail:  olsakovska@sksi.skPrint | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';