Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 25.09.2020, 14:32

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Prehliadka nízkoenergetickej novostavby v Bernolákove

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

                                               Regionálna kancelária SKSI Trnava

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hornopotočná č.1, 917 01  Trnava, Slovenská republika

 

         

 

 V Trnave, dňa 23.9.2013

 

 

POZVÁNKA

 

SKSI RK Trnava v spolupráci so Zväzom spracovateľov dreva SR Vás pozýva na

 

 

Prehliadku nízkoenergetickej drevostavby

 a predajného sortimentu firmy HERZ spol. s r.o., Bernolákovo.

 

 

spojenú s odbornými prednáškami projektantov a zhotoviteľa

 

Architektonická koncepcia a konštrukčné detaily z hľadiska stavebnej fyziky

Ing. arch. Aleš Hradecký PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, autori projektu

 

Postup pri zhotovení obvodového plášťa

Bc. Ivan Julínek, Tectum Novum a.s., Zemné – zhotoviteľ

 

Statika skladovej haly a administratívnej budovy

Ing. Béla Jakab, Ing. František Lužica, zodpovední projektanti statiky

 

Technické vybavenie vykurovania a chladenia budovy a VZT

Ing. Jaroslav Polák – zodpovedný projektant TVS

 

Predajný sortiment firmy HERZ spol. s r.o., Bernolákovo

zástupca firmy HERZ

 

  Odborný seminár je organizovaný odbornými sekciami SKSI Pozemné stavby a architektúra, Statika stavieb a Technické vybavenie stavieb.      

 

Prehliadka sa uskutoční   dňa 4. októbra 2013 (piatok) o 13. hod.

v areáli firmy HERZ spol. s r.o., Priemyselná ulica 3131, Bernolákovo.

 

Predpokladaný čas ukončenia 16.hod.

 

Účasť je pre členov SKSI bezplatná.

 

    Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej miestnosti je potrebné potvrdiť Vašu účasť najneskôr do 02.10.2013 na: sksitt@sksi.sk alebo na tel. číslach

033/55 11 071 a 0901 914 576.

 

Ing. František Lužica

predseda RZ SKSI Trnava

 Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';