Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Sobota, 26.09.2020, 14:09

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Seminár Zmeny v energetickej certifikácii

Pozývame Vás na odborný seminár

ZMENY V ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCII

vyplývajúce zo zákona č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov

Termín konania seminára:                12. júna 2013 (streda)

Miesto konania seminára:                Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, Bratislava


ZAMERANIE SEMINÁRA:
Seminár je určený najmä odborne spôsobilým osobám na energetickú certifikáciu budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, autorizovaným inžinierom, ako aj ostatným záujemcom pôsobiacim v oblasti energetickej hospodárnosti budov.
Účastníci seminára sa oboznámia so zmenami právnych predpisov a technických noriem z oblasti energetickej hospodárnosti budov a ich vplyv na vykonávanie energetického certifikátu.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA:        prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

PROGRAM SEMINÁRA:

08.00 – 08.25      Registrácia
08.25 – 08.30      Otvorenie seminára odborným garantom
08.30 – 09.00      Právne predpisy - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie). 
                          Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. 
                          Ing. Alena Ohradzanská
09.05 – 09.55      Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
                          prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
10.00 – 10.50      Revízia normy STN 73 0540-2: 2012 a STN 73 0540-3: 2013
                          prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.          
10.55 – 11.15      Európske normy v oblasti ECB
                          prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
11.20 – 12.00      Skúsenosti z vykonávania energetickej certifikácie v praxi + diskusia
                          Ing. Ján Ralbovský
12.00                  Ukončenie seminára

Záväzná prihláška a program na seminár Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';