Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Pondelok, 29.05.2023, 14:35

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Stavbyvedúci (SV) a stavebný dozor (SD)

Poplatok za seminár ku skúške a poplatok za skúšku odbornej spôsobilosti

Výška poplatkov za SEMINÁR ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci (SV) / stavebný dozor (SD) schválená 26. mája 2018 a účinná od 1. júla 2018:

 

Výška úhrady za seminár: člen SKSI 200 €
Výška úhrady za seminár: nečlen 250 €

 

Výška poplatkov za SKÚŠKU odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci (SV) / stavebný dozor (SD) schválená 26. mája 2018 a účinná od 1. júla 2018:

Výška úhrady za skúšku pre jednu podkategóriu*: 250 €
Výška úhrady v prípade ďalšej skúšky za rozšírenie o jednu podkategóriu*:
člen SKSI v čase prihlásenia
150 €
Výška úhrady v prípade ďalšej skúšky za rozšírenie o jednu podkategóriu*:
nečlen
250 €
Výška úhrady za preskúšanie (podľa § 23a zákona): 600 €
Výška úhrady za opakovanie (podľa § 21 zákona) pre každú podkategóriu*: 250 €
Výška úhrady za dokončenie skúšky po prerušení pre každú podkategóriu*: 125 €
Výška úhrady za odvolanie (podľa § 21 zákona): 0 €


* zoznam podkategórií nájdete TU

Administratívno manipulačný storno poplatok v prípade zrušenia celej prihlášky na skúšku z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do začiatku písomnej časti skúšky:

75 €

Úhradu za seminár a skúšku je možné realizovať na základe preddavkovej faktúry pOF, ktorú uchádzač dostane elektronicky po prihlásení sa na seminár a skúšku. Úhradu je možné realizovať jednou z nasledovných foriem:
* prevodným príkazom             
* poštovou poukážkou              
* vkladom na účet

IBAN: SK54 1100 0000 0029 2688 6553
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IČO SKSI: 30779022
DIČ SKSI: 2020809692
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: číslo formulára prihlášky na skúšku alebo kód skúšky
SKSI nie je platcom DPH.

Zákonom sa rozumie zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.Print | Top

 
Copyright 2023 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';