Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Nedeľa, 03.07.2022, 20:08

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Energetická hospodárnosť budov

Oznam o prideľovaní evidenčného čísla na energetický certifikát budovy

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR) oznamuje odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu budov, že v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 476/2008 Z. z. a vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z. zabezpečilo MVRR SR systém na elektronické prideľovanie evidenčných čísel energetických certifikátov budov.

Užívateľské meno a heslo bude elektronicky doručené každej odborne spôsobilej osobe pre energetickú certifikáciu budov v oblasti tepelná ochrana budov, ktorá má živnosť. 

Vytvorený Informačný systém na podporu rozvoja regiónov SR - INFOREG: www.inforeg.sk umožňuje automatickú evidenciu energetických certifikátov, ďalej umožňuje prehliadať zoznam certifikovaných budov odborne spôsobilou osobou ako aj prehliadať zoznam všetkých budov, ktoré majú energetický certifikát.

Zdroj informáciíhttp://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=83504   


 Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';