Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 14:37

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Stavbyvedúci (SV) a stavebný dozor (SD)

Termíny skúšok pre činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor - rok 2019

T E R M Í N Y   S K Ú Š O K

BRATISLAVA
26. - 27. február 2019

TRNAVA
28. - 29. máj 2019
17. - 18. september 2019
3. - 4. december 2019

ŽILINA
9. - 10. apríl 2019
12. - 13. jún 2019
20. - 21. november 2019

BANSKÁ BYSTRICA
19. - 20. marec 2019
15. - 16. október 2019

KOŠICE
22. - 23. máj 2019
13. - 14. november 2019


V prípade záujmu ponúkame SEMINÁR ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona.
Semináre sa konajú spravidla 1 týždeň pred skúškami, v trvaní 1,5 dňa a ich absolvovanie je na dobrovoľnej báze. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov.

T E R M Í N Y   S E M I N Á R O V

BRATISLAVA
19. - 20. február 2019

TRNAVA
21. - 22. máj 2019
10. - 11. september 2019
26. - 27. november 2019

ŽILINA
02. - 03. apríl 2019
04. - 05. jún 2019
13. - 14. november 2019

BANSKÁ BYSTRICA
12. - 13. marec 2019
08. - 09. október 2019

KOŠICE
14. - 15. máj 2019
05. - 06. november 2019Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';