Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 13:31

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Autorizácia

Termíny autorizačných skúšok - rok 2019

AUTORIZAČNÉ SKÚŠKY sa konajú len v regióne Bratislava a Košice.

BRATISLAVA
18. - 20. jún 2019
10. - 12. december 2019


KOŠICE
12. - 14. marec 2019
24. - 26. september 2019Noví uchádzači, ktorí prvýkrát úspešne absolvovali autorizačné skúšky, zložia sľub do rúk predsedu SKSI do jedného mesiaca po konaní skúšok, na základe čoho môžu byť zapísaní do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov a budú im vydané autorizačné doklady (osvedčenia a pečiatka). 

Predpokladné termíny zloženia SĽUBU v Bratislave
 

16. júl 2019
09. január 2020

Predpokladné termíny zloženia SĽUBU v Košiciach
09. apríl 2019
22. október 2019


V prípade záujmu ponúkame SEMINÁR zameraný na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Semináre sa konajú spravidla 1 týždeň pred skúškami, v trvaní 1 deň a ich absolvovanie je na dobrovoľnej báze. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov.

Termíny seminárov

BRATISLAVA
11. jún 2019
03. december 2019

KOŠICE
05. marec 2019
17. september 2019Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';