Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Utorok, 24.05.2022, 15:09

> Neprehliadnite - užitočné informácie > Odborné skúšky a semináre ku skúškam > Autorizácia

Otázky na písomné testy k autorizačnej skúške

Nižšie uvedená príloha obsahuje otázky, z ktorých sú zostavené písomné testy na autorizačné skúšky. Otázky sú výberom informácií potrebných na výkon regulovaného povolania a pozostávajú zo všeobecných právnych predpisov používaných vo výstavbe a vybraných technických noriem podľa odborných zameraní.   

Otázky na písomné testy k autorizačným skúškam


Elektronické testovanie
je ekvivalent písomnej časti skúšky - testu. Elektronické testovanie sprehľadní a zrýchli testovanie a uchádzač sa okamžite po ukončení testu dozvie výsledok.

pozn. zavedenie elektronického testovania sa pri autorizačných skúškach predpokladá v júni 2019 v Bratislave


Elektronické testovanie sa vždy vykonáva pod dohľadom člena skúšobného senátu alebo poverenej osoby. Uchádzač je povinný riadiť sa pokynmi personálu SKSI. Elektronický test sa vykonáva len na zariadeniach – tabletoch poskytnutých SKSI, pripojených na zabezpečenú wi-fi sieť SKSI. Uchádzač si môže po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou príslušnej Regionálnej kancelárie v mieste konania skúšok vyskúšať cvičný test priamo na tablete SKSI.

Test je každému uchádzačovi vygenerovaný náhodne prostredníctvom systému, preto je každý test jedinečný a bez možnosti zasahovania kohokoľvek do obsahu testu.

  • Každý test je jedinečný a koná sa výlučne v slovenskom jazyku.
  • K náhodne vygenerovanému testu má prístup iba konkrétny uchádzač. Každý test môže byť vygenerovaný iba jeden krát.  
  • Časový limit na vykonanie testu je 50 minút.
  • Test obsahuje 50 otázok s tromi odpoveďami, pričom je len jedna správna.
  • Za každú správne zodpovedanú otázku uchádzač získa jeden bod. Celkový počet bodov je 50, minimálny počet bodov pre úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je 38 bodov.

Všetky podmienky a inštrukcie sú prehľadne spísané v dokumente, ktorý si môžete stiahnuť tu.Print | Top

 
Copyright 2022 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';