Jazykové verzie:   
Mýtna 29, P.O.Box 10, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: 02/ 39 07 50 42; E-Mail: sksi@sksi.sk
Piatok, 18.09.2020, 18:23

> Neprehliadnite - užitočné informácie > STATIKA STAVIEB 2017 > Odborné podujatia organizované a spoluorganizované komorou

Odborné semináre k eurokódom

Pozvánky sa blížiace sa semináre:

Pozvánky na pripravované semináre budú zverejnené na tejto stránke najneskôr 1 mesiac pred konaním seminára. Vzhľadom na veľký záujem môže byť registrácia prihlášok uzavretá ešte pred posledným termínom na zaslanie prihlášky. Preto Vám odporúčame zaslať prihlášku a vyplnený daňový doklad faxom alebo e-mailom  čo najskôr.

Informácie o konaní seminárov Vám poskytnú príslušné regionálne kancelárie SKSI, v rámci ktorých sa seminár organizuje.


Od roku 2006 sme zorganizovali nasledujúce semináre:

 • NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB PODĽA EUROKÓDOV (STN EN 1990, STN EN 1991)
  15. jún 2006, Bratislava
 • NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB PODĽA EUROKÓDOV (STN EN 1990, STN EN 1991)
  22. jún 2006, Košice
 • NAVRHOVANIE PODĽA EN 1992-1-1: KONŠTRUKCIE
  25. – 26. apríl 2007, Bratislava
 • NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCÍ PODĽA EUROKÓDOV (EN 1993-1-1, EN 1993-1-8)
  24. máj 2007, Bratislava
 • NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCÍ (EN 1994-1-1)
  22. jún 2007, Bratislava
 • NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ NA SEIZMICKÚ ODOLNOSŤ (STN EN 1998-1)
  4. október 2007, Bratislava
 • NAVRHOVANIE PODĽA EN 1992-1-1: KONŠTRUKCIE
  27. – 28. november 2007, Žilina
 • NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ NA SEIZMICKÚ ODOLNOSŤ (STN EN 1998-1) 
  29. november 2007, Banská Bystrica
 • NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ STN EN 1996-1-1
  24. január 2008, Bratislava
 • NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ  STN EN 1996-1-1
  26. marec 2008, Banská Bystrica
 • NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCÍ (EN 1994-1-1)
  10. október 2008, Banská Bystrica
 • EUROKÓDY 0+1:NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB PODĽA EUROKÓDOV (STN EN 1990, STN EN 1991)
  12. február 2009, Bratislava

 • NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa Eurokódov (EN 1992-1-1)
  18. a 25. máj 2009, Bratislava

 • EUROKÓDY 0+1:NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB PODĽA EUROKÓDOV  (STN EN 1990, STN EN 1991)
  3. jún 2009, Žilina

 • NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa Eurokódov (EN 1992-1-1)
  9. a 15. jún 2009, Žilina

 • NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:  STN EN 1994-1-1
  21. september 2009, Bratislava

 • NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:  STN EN 1994-1-1
  9. november 2009, Žilina

 • EUROKÓDY 0+1:NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB PODĽA EUROKÓDOV (STN EN 1990, STN EN 1991)
  30. november 2009, Košice

 • NAVRHOVANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa Eurokódov (EN 1992-1-1)
  7. a 8. december 2009, Košice

 • NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ NA ÚČINKY POŽIARU podľa Eurokódov
  14. a 15. december 2009, Bratislava

 • NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa Eurokódov STN EN 1993-1-1 plus NA, STN EN 1993-1-8 plus NA
  26. – 27. január 2010; Úrad SKSI, Bratislava

 • NAVRHOVANIE SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ: STN EN 1994-1-1 
  28. január 2010, Košice

 • NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ NA ÚČINKY POŽIARU podľa eurokódov
  2.-3. február 2010, Žilina

 • NAVRHOVANIE GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa eurokódov
  4. február 2010, Košice

 • NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH  MOSTOV A SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTOV podľa eurokódov (STN EN 1993-2 A  STN EN 1994-2)
  25.-26. február 2010, Bratislava

 • NAVRHOVANIE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa eurokódov (STN EN 1995-1-1)
  15. apríl 2010, Bratislava

 • NAVRHOVANIE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa eurokódov (STN EN 1995-1-1)
  10. jún 2010, Košice

 • NAVRHOVANIE GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ podľa eurokódov 
  16. jún 2010, Bratislava

 • NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ STN EN 1996-1-1 
  16. jún 2010, Žilina

 • NÁVRH HLAVNÝCH NOSNÝCH PRVKOV RODINNÉHO DOMU   
  14. jún 2011, Bratislava

 • NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB podľa eurokódov (STN EN 1990, STN EN 1990/NA)
  17. október 2011, Bratislava

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa niektorého z nižšie uvedených seminárov, zašlite nám, prosím, na e-mailovú adresu krizova@sksi.sk názov seminára, preferované miesto konania  - regionálnu kanceláriu SKSI a Vaše kontaktné údaje (e-mailovú adresu). Minimálny počet prihlásených účastníkov na jeden seminár: 15 účastníkov.  Na tejto stránke nájdete prístup na niektoré semináre k Eurokódom, ktoré organizovala SKSI. Na každej webovej stránke sa okrem iných informácií nachádza aj prístup na Diskusné fórum s prednášateľmi a odborníkmi pre oblasť Eurokódov, kde môžete položiť každému prednášateľovi otázku, týkajúcu sa jeho prednášky.
PRÍSTUP na stránku jednotlivých seminárov majú len ÚČASTNÍCI KONKRÉTNEHO SEMINÁRA.Print | Top

 
Copyright 2020 SKSI. Všetky práva vyhradené. – Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.';